Предупреждение за риск:

Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите.

Предходни постижения и печалби, не са гаранция за бъдещ успех и резултати не са гарантирани.

Цените на финансовите инструменти, посочени в материалите могат да се повишат, както и да се понижат. Това може да доведе до загуби от страна на инвеститорите. Преди търговия, трябва внимателно да помислите за инвестиционните си цели, нивото на финансов опит и риск апетита.

Високото ниво на ливъридж може да увеличи както вашата печалба, така и вашата загуба. Уверете се, че разбирате всички рискове, свързани с маржин търговията и при нужда потърсете независима консултация. Преди да предприемете действия съобразно материалите от този видео клип, трябва да прецените дали те са подходящи за Вас и, ако е необходимо, да потърсите професионален съвет от трета страна.

Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове.

Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg

Научи се на езика на пазара!

Изтегли моята безплатна електрнна книга и промени своят трейдинг.