Видове графики

Линейна графика

Линейна графика

Някой трейдъри предпочитат линейната графика за да намерят тренд и нивата на подкрепа и съпротива – отвъд това, тази графика не е от голяма полза за нас. Линейната графика, не е практична за трейдинг защото не се виждат отделните барове.

Линейната графика се съставя като се свързват върховете от един период до друг период, дъно до дъно, цена на отваряне до цена на отваряне или цена на затваряне до друга цена на затваряне. Най-честият начин за конструиране на линейна графика е като се свържат цените на затваряне. Цената на затваряне ни дава много важна информация – коя група е спечелила битката между биковете и мечките.

 

Бар графика

Бар графика

Всеки бар ни показва ценовото движение за даден период от времето. Ако изберем дневна времева графика, 1 бар ще показва движението на цената за 1 ден, ако изберем 4 часова времева графика, то всеки бар ще показва ценовото движение за 4 часа. Всеки бар ни предоставя много важна информация – цена на отваряне, затваряне, връх и дъно.

Много често бар графиката се нарича “OHLC” – съкращението идва от цената на отваряне, връх, дъно и цена на затваряне.

Ето пример за 1 бар:

Цена на отваряне – лявата хоризонтална чертичка е цената на отваряне

Връх – това е най-високата точка, която показва до къде е достигнала най-високо цената за даденият времеви период

Дъно – това е най-ниска точка, която показва до къде е достигнала най-ниско цената за даденият времеви период

Цена на затваряне – дясната хоризонтална чертичка е цената на затваряне

 

Кендълстик графика

Кендълстик графика

Кендълстик графиката идва от английския candlestick chart, и ни показва цената във формата на свещи. Кендълстик графиката ни показва същата информация, като бар графиката, но в приятен вид. Отново всяка свещ ни показва ценовото движение за даден времеви период, по същият начин като един бар. Единствената разлика между един бар и свещ е начина на показване на цената отваряне и цената на затваряне. Ако даденият кендъл е бичи, то цената на отваряне ще е долната хоризонтална черта, а цената на затваряне ще е горната хоризонтална черта – обратно, ще бъде за всеки мечи кендъл. Повече за кендълстик графиките в следващата статия.

Кендълстик графиките са изключително добри за начинаещите трейдъри – по лесно могат да идентифицират кой е спечелил битката за всеки времеви период, по приятни са за гледане и по лесно можете да намерите нивата на съпротива и подкрепа.

Лично аз предпочитам кендълстик графики, защото по лесно мога да прочета какво пазара се опитва да ми каже.

April 16, 2016

0 responses on "Видове графики"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg