Видео – Поглед към следващата седмица, две възможности по посока на тренда

В това видео ще ти покажа детайлно как анализирам пазара – ще видиш цялостният ми процес на анализиране на пазарното движение, какви методи и инструменти прилагам за да намеря трейдинг възможности.

March 19, 2017

0 responses on "Видео - Поглед към следващата седмица, две възможности по посока на тренда"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg