Видео – Поглед към следващата седмица, два напреднали ценови модела

Ще ти покажа как с помощта на напредналите ценови модели намерих две потенциални възможности, които се надявам да се развият през следващата седмица.

November 6, 2016

0 responses on "Видео - Поглед към следващата седмица, два напреднали ценови модела"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg