Валути

валутиПредполагам сте наясно, че на капиталовият пазар всяка отделна акция има отделна цена, но на валутния пазар нещата са различни. На валутния пазар има валутни двойки, където една валута измерва стойността на друга – така се ражда валутния курс. Интересно е, че на валутният пазар вие купувате една валута от една двойка, но същевременно продавате другата валута от същата двойка – така вие правите две различни транзакции успоредно по едно и също време. Ако прецените, че еврото ще расте срещу американският долар, вие ще купите евро, но същевременно ще продадете и американският долар. Ако прецените, че еврото ще се понижи срещу американският долар, вие ще продаде евро, но същевременно ще купите и американският долар.

Спрямо търговския обем или ликвидност, валутите се квалифицират на главни, второстепенни и екзотични.

Американски долар

долариАмериканският долар, е най-търгуваната валута в света – 60% от световните транзакции са в американски долари. Това е така благодарение на предишната система „Бретън Уудс“ – всички национални валути бяха обезпечени в американският долар, а той в злато. Текущо най-голямата икономика в света е американската и не трябва да ви изненадва защо американският долар е желана валута в международната търговия.

На валутния пазар може да видим проявлението на всички значими икономически и финансови новини от САЩ – а някои от тях (решенията на FED) имат огромен ефект не само на форекс пазара.

Евро

евроВтората най търгувана валута в света се образува след сформирането на Европейският Съюз – най-силните икономики създадоха своя парична единица. Създаването на еврото целеше и елиминирането валутният риск между тези икономики.

Силата на еврото зависи изцяло от икономическото и политическото влияние на отделните икономики в този съюз – текущо Германия, като най-голямата икономика, има най-голяма тежест при взимането на важни решения. Ключови фактори за движението на еврото се взимат от Европейската Централна Банка – тя определя лихвените нива и инфлацията в еврозоната.

Японска Йена

японска йенаТретата най-търгувана валута в света е японската Йена – която се търгува основно в Азия. Интересното за йената е, че тяхната икономика е експортно ориентирана и за да се стимулира експорта, Японската Централна Банка от години има политика за обезценяване на стойността за йената – така се стимулира експорта.

Британски Паунд

британски паундПоследната валута от главните е британският паунд – интересното, е че Великобритания е част, от Европейският Съюз, но не е приела еврото като монетарна единица. Основната причина е гордостта на и липсата на контрол при взимането на решения за монетарната политика в съюза – все пак Германия има най-голяма тежест.

Основните фактори, които имат влияние върху британският паунд са –лихвените нива, търговският баланс и търсенето на петрол. Великобритания разполага с големи запаси на нефт и природен газ – рязка промяна на цената на тези енергийни стоки, ще доведат до промяна и на самият паунд.

Швейцарски Франк

франкНай-сигурната и стабилна валута спрямо всички пазарни играчи е швейцарският франк или „Суиси“ – счита се като „защитно убежище“. Голяма част от световният капитал се намира из трезорите на швейцарските банки – явно има защо. Най-силно влияние върху курса на франка е решението, което Швейцарската Централна Банка взима по линия на инфлация и лихвените нива. При вдигане на лихвените нива, инвеститорите могат да продадат други активи и да вкарат парите си в Швейцария – по този начин те ще търсят и ще купуват франкове.

Австралийския Долар

озиАвстралийският долар още наричан „Ози“ е предпочитана валута за търговия в Азия. Австралия търгува с почти всички големи икономики в Азия, като най-големият им търговски партньор е Китай. При спад на икономическата дейност в Китай, това ще има силен ефект върху стойността на австралийският долар – Австралия снабдява Китай с всякакви видове суровини.

Австралийският долар се влияе силно от цената на суровините, защото огромна част от експорта им е суровинен. Австралия също така една от най-големите експортьорки на злато и сребро(10% износът им е в злато и сребро), затова цената на благородните метали оказва влияние върху курса на „ози-то“.

Канадския Долар

канадски доларКанадският долар още наричан „Луни“ има много общо с австралийският долар. Двете икономики на Канада и Австралия разполагат с големи суровинни запаси. Канада контролира третият най-голям петролен резерв – не е изненада, че цената на петрола оказва такова влияние върху стойността на канадският долар.

Икономиката на Канада силно зависи от тази на САЩ – близо ¾ от износа и вноса на Канада се осъществява със САЩ. Понякога търгуването на USDCAD, може да бъде много трудна именно заради това тясно сътрудничество.

April 16, 2016

0 responses on "Валути"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg