Трейдинг Терминология

Преди да навляза по навътре в материята на форекс трейдинга е нужно да ви обясня най-често срещаните жаргони и термини.

мечкиБикове и Мечки – Сигурен съм, че сте слушали интервюто на някой анализатор, който е казал нещо от сорта – „биковете вдигнаха цената“ или „контрола е на страната на мечките“. Биковете и мечките е метафора, която използваме за да илюстрираме, контрола на чия страна е.

Синоним на купувачите в контекста на финансите са биковете. Когато бикът напада, той напада с рогата напред и вдига жертвата си във въздуха. Използва се същата символика и в цената, когато тя се повиши. Ако мислите, че цената ще се повиши то тогава вие ще сте считани за бик.

Синоним на продавачите са мечките. Когато мечката напада, нейното основно оръжие е могъщата и лапа, с която натиска опонента си на долу. Когато мислите, че в бъдещето цената на дадена финансов актив ще спада, вие ще сте считани за мечка.

Валутен курс – това е стойността на една валута, изразена в друга валута. Например курсът на евро срещу щатския долар е 1,12 – това ще рече, че едно евро струва 1,12 щатски долара.

Пип – това е най-малкото ценово изменение, което валутната двойка може да направи.  1 пип за евро срещу щатският долар, ще бъде 1 хилядна или 0,0001, а евро срещу японската йена ще бъде 1 стотна или 0,01.

Големина на позиция –  когато вие обмените в чейндж бюро 100 долара за лева, тези 100 долара е големината или обема на сделката. Във форекса тази големина или обем се измерва в единици – в примера вие обменяте 100 единици долара за лева.

Стойност на един пип – стойността на един пип зависи от самата валутна двойка. Нека да калкулираме стойността на 1 пип на валутната двойка евро долар. Нека да приемем, че курсът между тези две валути е 1,12 долара за 1 евро. За да калкулираме стойността трябва да знаем колко единици ще отворим- да приемем, че ще отворим сделка с 10 000 единици. Също така трябва да знаем каква е базовата валута на нашата сметка – нека да е евро.

Ще трябва да разделим 0,0001(1 пип) на курса евро долар и да умножим по 10 000 единици. Ще получим 8,92 евро за всеки 1 пип – резултата е винаги в базовата валута.

Ако нашата сметка беше в долари, то трябваше да умножим 8,92 по 1,12 и щяхме да получим, че стойността на 1 пип е 10 долара.

trading leveregeLeverage или финансово рамо – това е възможността да отворите сделка, чиито обем има по-голяма стойност от вашата сметка. На пример, трейдър депозират 1 000 долара в своят брокер, и след това има възможността да отвори сделка със стойност 100 000 единици или 100 пъти повече от депозираната сума – това е финансово рамо 1:100, на всеки 1 долар вие можете да отворите сделка със 100 единици. Трябва сте наясно, че финансовото рамо може да ви увеличи драстично печалбата, но и да фалира вашата сметка за отрицателно време.

Трябва да сте наясно, че всички брокери ви дават възможността да използвате финансово рамо – дори когато се регистрирате в даден брокер, вие сами избирате вашето финансово рамо. Повечето брокери ви предоставят като минимум финансовото рамо 1:100.

Margin – форекс трейдинга е характерен с маржин търговията. Това, ще рече че за да отворите дадена сделка, вие трябва да депозирате част от цялата стойност. Ако имате 1% маржин изискване, вие ще трябва да вложите 1% от вашите пари за да отворите дадена сделка. Ако отворите сделка на стойност 100 000 единици и при 1% изкисване, вие ще трябва да вложите от вашата сметка 1 000 долара. Да маржина е обратното на финансовото рамо.

Ако сметката ви във вашият брокер е на стойност 1 000 долара, и сте отворили сделка и нейният маржин е 200 долара, вие ще разполагате с 800 долара – защото тези 200 долара са затворени в тази сделка. Тези 200 долара се наричат използван маржин(затворен в самата сделка), а останалите 800 долара се наричат свободен маржин. И именно със свободният маржин, вие можете да отворите нови сделки, но също така със свободният маржин, вие обезпечавате отворените сделки.

Ако цената тръгне срещу вас, свободният маржин ще намалява докато не получите известие от брокера “margin call”, с което ще бъдете уведомени да внесете нови средства. Всеки брокер има различни извиквания, но ако вашият свободен маржин падне под минималното изискване и вие не допълните средства, брокерът ви ще затвори част от вашите сделки. По този начин брокерът защитава клиента си – все пак не искате да имате отрицателен баланс и задължение към самият брокер.

спредСпред – Преди да отворите сделка вие виждате разлика в цена купува и цена продава. Разликата в котировките на цена купува и цена продава се нарича спред. Да вземем двойка евро долар с курс от 1,1200/01 – това е 1 пип разлика. За да разберете как работи спреда трябва да сте наясно с котировките и да сте чете правилно валутния курс.

Първата валута във всяка валутна двойка се намира в ляво от наклонената черта и се нарича базова валута, а втората валута от тази валутна двойка е обратната валута.

Ако искате да купите евро долар при курс 1,1200/01,  вие ще трябва да платите 1,1201 долара за да купите 1 евро. Ако искате да продаде евро долар, валутния курс ви показа колко обратна валута трябва да получите за базовата валута. С други думи, ако продадете евро долар, вие ще получите 1,1200 долара, ако продаде 1 евро.

Какво е bid ask?

bid askBid ask-a, е същото като спреда, но погледнато от друга гледна точка.

Bid цена – това е цена купува, която пазарът или брокерът са склони да купят от вас. За да продадете дадена валута, пазарът или вашият брокер трябва да ви я купят.

Ask цена – това е цена продава, която пазарът или брокерът са склони да продадат на вас. За да купите дадена валута, пазарът или вашият брокер трябва да ви я продадат.

Трябва да знаете, че няма да вземете bid/ask цените точно, а ще трябва да си платите спреда върху тях. Самият спред е цената, която плащате за да се осъществи самата сделка.

Трябва да сте наясно, че всеки брокер има различни bid/ask цени и спредове.

April 16, 2016

0 responses on "Трейдинг Терминология"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg