Търговска психология

До сега всичко, което изложих го окомплектовахме в търговския план, но каква полза ще имаме от него ако не можем да го следваме – благодарение на психологията ни. За жалост има установен тренд, който бива следван от губещите трейдъри – отклоняване от правилата и като цяло техният търговски план. Защо е така? Много трейдъри има грешни очаквания – някои от тях мислят, че имат нужда от тайна стратегия за правене на пари и ако разполагат с нея, тя ще ги отведе на пътя на печелившият трейдинг. Това е далече от истината – успешният трейдинг, не е до стратегията, а до управление и контрол на емоциите. Ако не можете да контролирате емоциите си, вие няма да можете да контролирате вашите пари.

психологияМного начинаещи трейдъри си поставят нереалистични очаквания – мислят, че ще напуснат работа и след 1 година трейдинг, ще са превърнали техните 1 000 долара в 1 милиона долара. Това е нереалистично очакване, което поставя самият трейдър в много напрегната ситуация – той има нужда да прави пари. Когато започнете да търгувате заради нуждата да правите пари, неумолимо в един момент ще се настанят емоциите и от там пътя към загубата на вашите спестявания е отворен.

Обърканите очаквания за това какво е форекс трейдинга за жалост водят до грешни решения – това допълнително обърква начинът на мислене на един трейдър. Взимането на трейдинг решение, трябва да бъде базирано върху вашият търговски план (който е тестван и знаете, че носи печалба), а не на базата на това, което „усещате“, че ще направи пазара. Когато вие базирате вашите решения на обективно печеливш търговски план, вие ще имате правилната умствена настройка и психология – именно психологията е основният фактор за успешен трейдинг.

Когато един трейдър позволи на емоциите да вземат превес – той/тя ще се чувства еуфорично когато сделката достигне целта. Когато се настани еуфорията в съзнанието на един трейдър, той започва да мисли, че всичко може да го постигне с лекота, че едва ли не той е кралят на света.  Когато даден трейдър е обзет от еуфория, той може да увеличи многократно рискът и ще са нужни само няколко загуби за да затрият голяма част от сметка му. А когато трейдъра попадне в губеща серия, той си мисли, че това е краят на света и ще бъде скован от страх и няма да влезе в сделка – може точно тази сделка, да бъде началото на печеливша серия от сделки.

Трябва да запомните, че емоциите притъпяват вашият разум, а това ви кара да се отклонявате от вашият търговски план.

Кои емоции трябва да контролираме?

алчност страхАлчност – в основната на всеки бизнес стои печалбата – никой, няма да създаде нов бизнес, знаейки, че ще губи парите си. Форекс трейдингът, не е по-различен – ние търгуваме с цел да правим пари. Нуждата за печалба може да бъде както здравословна – мотивира ви да се усъвършенствате, така и разрушителна – алчността да правите пари на всяка цена(много пъти рискувайки огромен процент от вашият капитал). Импулсът на алчността може да унищожи вашият трейдинг – за да се преборите с този импулс, вие трябва да изградите обективен и дисциплиниращ трейдинг стил. Когато вие разполагате с обективен трейдинг подход, вие знаете каква е вероятността за печалба – колко е средната печалба, на такъв тип възможност. Ако средната печалба е 40 пипса, вашата цел няма да е 100 пипса, а точно 40 пипса.

Страх – това е пълна противоположност на алчността. Когато един трейдър позволи на страхът да го контролира, той няма да може да вземе рационални решения. Любим пример, който давам е – когато трейдър изпадне в губеща серия, той ще изпитва страх да отвори нова сделка, защото ще очаква, че отново ще реализира загуба. Той свързва загубата с болка – нашият мозък е така устроен, да избягва болката. Този трейдър ще избягва болката като няма да влиза във възможности, дори и те да съответстват напълно на неговият търговски план.

Страхът също така може да накара трейдъра да затвори по-рано сделката си и да реализира част от печалбата си. От страх, че няма цената да достигне до неговата цел и по-добре да вземе, част от печалбата – само да види, как малко по-късно цената достига нивото на целта.

Страхът може да бъде доведе до ирационално поведение и относно стоп нивото. Ако трейдър реши, че даденото ниво на стоп е твърде близко, той ще го промени на „по-сигурно ниво“. Когато трейдър премества стопа отвъд предефинираното ниво , спрямо търговският план, той увеличава и рискът.

Последните два примера – страх за печалбата и стоп нивото, са пример за саботиране. Трейдъра сам саботира себе си с това действие. Това саботиране унищожава и вероятността на трейдинг плана – трейдърът не позволява статистиката за печалба да работи на негова страна.

Алчността и страхът са двете основни сили, които имат потенциалът да унищожат всеки трейдър – ако не бъдат контролирани. От тези две сили, произтичат много други емоции, ето защо е изключително важно да можете да ги контролирате. Вие можете да ги контролирате само и единствено, ако имате обективен търговски план, дисциплина и нужната психология.

April 16, 2016

0 responses on "Търговска психология"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg