Търговски план

какъв е планътЗа да станете постоянно печеливш трейдър, вие трябва да разработите търговски план, в който ще сложите всички важни правила – като цяло търговският план е вашата библия. Трябва да знаете, че няма такова понятие като съвършен търговски план и, че няма двама трейдъри с напълно идентични търговски планове. Всеки трейдър има различен трейдинг стил, стратегия, рисков толеранс, пазарен опит и т.н. Ако сте начинаещ трейдър най-доброто е да разработите търговски план спрямо текущият ви опит, и да променяте този план успоредно с новият опит, който придобивате на пазарите.

За да изградите търговски план, трябва да опишете:

  • Какви стратегии ще търгувате
  • Какви валутни двойки ще търгувате
  • Какви ще са вашите дневни рутини

Трябва да започнете с търговският ви план, с  вашите търговски стратегии. Ако ще търгувате кендълстик формации от структурни нива или ще търгувате основно структури и напреднали модели, вие трябва да опишете, точно и ясно. Преди  да напишете точно и ясно какви стратегии ще търгувате, вие на първо време трябва да ги тествате, за да разберете дали тези стратегии имат положително очакване – дали ще ви генерират печалби. След като сте написали стратегиите, които ще търгувате трябва да опишете вашият рисков толеранс и какви са ви правилата за парично управление. Когато сте написали вашите стратегии, рисков толеранс и правила за парично управление, вие все едно ще имате пътеводна звезда – която ще ви води през пазарното движение. Изключително важно за вашата дисциплина е да имате писмен план – вашият план ще положи стандартите и вие много лесно ще можете да следите вашето поведение дали е в пълно съответствие с вашият план.

Важно е да напишете във вашият план кои финансови инструменти ще търгувате – ако сте изградили вашата стратегия около „главните“ валутни двойки, то вие трябва да търгувате само и единствено тях. Постарайте се да напишете във вашият план кои двойки ще търгувате, за да не се отклонявате от вашата стратегия.

Трейдинг планВажно е да опишете какви ще са вашите процедури – преди, по време и след вашият активен дневен трейдинг. Във фазата преди вашият трейдинг, трябва да опишете всичко, каквото трябва да направите от момента на събуждане до отварянето на вашата платформа. По време на вашият трейдинг трябва вашата рутина да бъде в пълно съответствие с вашите стратегии и психология. Във фазата след вашият активен трейдинг, трябва да впишете всички ваши сделки в трейдинг журнал. Трейдинг журнала е изключително важен защото вие можете да се анализирате дали всички ваши сделки са били базирани спрямо вашите правила. Вашият трейдинг журнал трябва да обхваща времето на отварянето на сделката, нивото на вход, стоп, цели, обща печалба/загуба и също така е важно да има поле за коментари – когато правите след време анализ на вашият журнал, надали ще си спомняте, че тази губеща сделка е била благодарение на важна икономическа новина.

Изключително важно е да имате писмени дневни рутини и да ги спазвате, защото те се превръщат в ритуал – и благодарение на този ритуал, ние можем влезем в състояние, в което оперираме на върхово ниво. Предполагам всички сте виждали през какъв ритуал минават всички спортисти и атлети, за да се настроят и да попаднат в състояние, което ще им помогне да се представят на топ ниво.

Създаването на писмен търговски план е решаващо за всеки трейдър, защото всеки план лимитира емоциите – и от там лошите и ирационалните решения. Когато вие имате търговски план, вие ще можете да филтрирате трейдинг възможностите – ще влизате само в тези с голяма вероятност. Изключително важно е вашият търговски план да е в писмена(физическа) форма, защото за да поддържате вашата дисциплина и психология, вие ще трябва да чете търговския планът си всеки ден.

Ако искате да се превърнете в последователно печеливш трейдър, то вие трябва да разработите план в, който ще материализирате всички ваши знания и стратегии. А писменият търговски план ще подхранва вашата дисциплина и психология.

Всеки трейдър става завършен в момента, в който разполага със статистически печеливш трейдинг план!

April 16, 2016

0 responses on "Търговски план"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg