Структурен анализ и напреднали модели

Изключително важно е всеки трейдър да може да идентифицира структурните нива, защо всички поръчки са подравнени спрямо тези нива. Структурното ниво е нищо повече от ниво на подкрепа и съпротива. Ако силно бичо движение бъде задържано, то единствената причина това да се случи е наличието на ниво на съпротива. Купувачите достигат нивото, в което те не са в доминиращата си роля. Но също така продавачите влизат в пазара – и битката за доминация започва. Ако цената се срива и в един момент сформира дъно, тогава това ниво се счита за ниво на подкрепа – на това ниво купувачите влизат в пазара и подкрепят цената да не пада повече надолу.

съпротива и подкрепа

Едно структурно ниво ни дава много важна информация –  ако в миналото цената е достигнала дадено ниво, от което е обърнала, то пазарните играчи са интерпретирали това ниво като структурно, и има голяма вероятност пазара да реагира по същият начин когато отново цената достигне до структурното ниво.

Структурното ниво ни дава най-чистата гледна точка къде са били купувачите и продавачите в миналото. Също така е ясен сигнал къде купувачите и продавачите ще търсят възможност да влязат в пазара.

Структурното ниво има тенденция да действа като самоизпълняващо се пророчество – причината за това е пазарната психология. Ако всички пазарни играчи стриктно гледат дадено структурно ниво, и ако това ниво е действало като подкрепа в миналото, то пазарните играчи ще считат, че има голяма вероятност това ниво да спре спада на цената. Голяма част от пазарните играчи ще заемат поръчки за покупка на това ниво и ако биковете са повече от мечките, ще има голяма вероятност цената да се отблъсне от структурното ниво на подкрепа.

Силно вярвам, че пазара е движен от психологията и емоцията на пазарните играчи и как те интерпретират наличната информация. Ако пазарните играчи интерпретират дадена информация като положителна, то техните действия ще бъдат отварянето на дълги поръчки. Ако в миналото цената е достигнала дадено ниво от, което се е отблъснала по-високо, то пазарните играчи са интерпретирали това ниво като структурна подкрепа и са взели нужните действия.

Именно взетите действия на пазарните играчи са материализират в цената – когато цената расте, това е ясен сигнал за доминация на купувачи над продавачите. Действието на купувачите ясно го виждаме в цената.

Цената е визуален индикатор за взетите действия на пазарните играчи. Нас ни интересува именно взетото действие, а не решението – човек може да реши да направи нещо, но реално да не предприеме никакво действие и да си остане само с решението си.

Ако една структура не успее да  издържи, тогава има голяма вероятност цената да отиде до следващата структура – процеса се повтаря докато пазара не достигне точка на изтощението. Ако цената се отблъсне от структурно ниво, то цената има вероятност да отиде до предишното структурно ниво. Стурктурата действа като магнит.

Надявам се, че започвате да разбирате защо моят трейдинг стил е толкова зависим от структурните нива – дават чудесни нива за влизане в позиция, поставяне на стоп и цели. Една от най-силните страни на структурният трейдинг е неговата обективност.

Вие можете да базирате вашият трейдинг стил изцяло на структурните нива, но аз искам да влизам само и единствено във възможностите с голяма вероятност за печалба – затова използвам няколко филтъра. Използвам Фибоначи корекция/разширение, двоен връх/дъно, хармонични движение и два индикатора RSI и ATR със строго дефинирани функции – RSI е само филтър за двоен връх/дъно, а ATR е чудесен динамичен инструмент за позициониране на вашият стоп. Успях да рафинирам трейдинга си, благодарение на тези филтри – използвам ги като причина за вход, настройване на стоп и цели.

Напреднали модели

Веднъж научили езикът на пазара, вие ще установите, че пазара не е серия от хаотични точки,а  че пазарът има ритъм и хармония. Напредналите модели, са поредното доказателство, че пазарът си има свои ред и език – за жалост, твърде много трейдъри са в неведение относно този език.

Напредналите модели са комбинация от структурни нива и Фибоначи корекция/разширение. Веднъж разбрали как се движи пазара, вие ще можете да намерите импулсните вълни – върху, които се базират напредналите модели. Ако сте намерите импулсна вълна единственото, което трябва да направите е да намерите точните пропорции с помощта на инструмента Фибоначи корекция/разширение. Ако всички пропорции са правилните, трябва просто да настроите вашият вход, стоп и цели и да чакате да влезете в сделка.

Напреднали модели

Обичам да търгувам напреднали модели, защото знам предварително къде ще е нивото ми за вход, стоп и къде ще са целите ми –  отново това е обективен подход. Именно този подход е изключително важен за моята дисциплина. При наличието на субективност, контролът над емоциите не е на 100% – това може да унищожи дисциплината и психологията ви. Благодарение на обективната си природа и математически пропорции, вие можете да ги бектестнете(тествате за минал период). Когато вие бектестнете даден модел(стратегия) вие ще обучете вашето око да вижда този модел инстинктивно. Веднъж обучили вашето око, ви гарантирам, че тези модели ще изпъкват с лекота на графиката.

April 16, 2016

0 responses on "Структурен анализ и напреднали модели"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg