Ценови модели

Спомнете си от предишните статии, че техническият анализатор търси повтарящи се модели – в тази статия ще ви покажа част от най-срещаните ценови модели. Има много ценови модели, но в тази статия ще ви покажа малка част, която има потенциала да ви подобри търговията неимоверно.

Някой от моделите са обръщащи, а други са продължаващи – и двата вида дават голяма вероятност за успех, ако ги търгувате правилно.

Двоен връх и дъно

Двоен връхДвойният връх/дъно е най-често търгуваният ценови модел – това е обръщащ модел, който се сформира в края на дадено импулсивно движение.

Двойният връх се сформира когато пазара достигне ниво на структурна съпротива, след силно бичо движение. Веднъж достигнали ниво на съпротива, цената се отблъсква от нея по посока надолу.Не след дълго биковете се окопитват и събират сили за ново движение нагоре – за жалост на биковете единственото, което те постигат е тестване отново на същото ниво на съпротива. Биковете не могат да пробият тази съпротива и така се сформира 2-рият връх. Много лесно се намира двойният връх, защото има формата на “V”.

Двойният връх е класически модел, който показва изтощение на биковете – двойният връх ни дава сигнал, че тренда е на път да се обърне. Класическият вариант за търгуване на двоен връх е, когато цената премине най-ниската точка на “V” – това е сигнал за продажба. В моят трейдинг използвам двойният връх/дъно, като причина за влизане в дадена търговска възможност – макар, че използвам алтернативна техника за търгуване на двоен връх/дъно.

Моделът двойното дъно е обърнат модел на двоен връх.

Глава и Рамене

Глава и РаменеМоделът глава и рамена е също обръщащ като двойният връх. Формира се когато цената направи връх(ляво рамо), след което прави нов по-висок връх(глава) и накрая цената достига по-нисък връх(дясно рамо). Често пъти двата върха (раменете) са на едно и също ниво, а главата е най-високият връх в тази формация.

Между дъната на  главата може да се построи линия, която се нарича „вратна линия“. Вратната линия може да има наклон както на горе така и на долу, когато наклона е насочен нагоре – сигналът става по-силен. Именно когато цената пробие вратната линия след като е сформирано дясното рамо имаме сигнал за продажба.

Обърната глава и рамене е обърнат модел на глава и рамене.

Бичи и мечи флагове

Бичи и мечи флаговеБичи и мечи флагове са модели на продължаване на даден тренд – това ще рече, че когато цената пробие даден флаг има голяма вероятност, цената да продължи своят тренд.

След силно импулсивно движение в дадена посока, цената влиза в консолидация за даден период от време. Структура на тази консолидация е, че има наклон, който е противоположен на импулсивното движение.  Когато наклона е насочен надолу, то това е бичи флаг, а когато наклона е насочен на горе е мечи флаг.

Периода на консолидация е без значение, но колкото по-дълго цената е в консолидация, толкова по-силен ще бъде самият пробив.

Бичи и мечи триъгълници

Бичи и мечи триъгълнициМоделът триъгълник е отново консолидиращ модел като флаговете, само където пробива може да се случи и в двете посоки. Структура на консолидация е серия от по-ниски върхове и по-високи дъна, които образуват формата на триъгълник. Триъгълникът ни дава  сигнал, че нито купувачите, нито продавачите имат силата за началото на нов тренд – има изравнени сили между двете групи.

Когато се спусне линия между върховете и дъната на тази консолидация, вече виждаме завършен триъгълник. Колкото повече цената се движи между двете стесняващи се линии, толкова по-близко е пробивът – за жалост ние не знаем, в която посока ще се случи пробивът, но знаем, че той ще е неизбежен.

Въпреки, че има още много видове ценови модели считам, че описаните от мен ценови модели имат най-голяма вероятност за печалба.

April 16, 2016

0 responses on "Ценови модели"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg