Кендълстик графика

ХомаЗа да разберете кендълстик графиките трябва да се върнем назад до 17 век, когато за първи път са били използвани в Япония, от технически анализатор, който анализирал цената на ориза. Да техническият анализ е толкова стар! Историята на японските свещи е забулена в мистерии, но може да сме сигурни, че е имало трейдър, който се казва Хома, от град Саката, който е търгувал именно с кендълстик графики. Хома е легендарен трейдър в Япония, който е търгувал основно ориз – не случайно кендълстик графиката се нарича още и японски свещи. Разбира се от тогава до сега японските свещи са се подобрили и са приели, вида който го виждаме днес.

Японските свещи са просто по добро визуално представяне на бар графиката – информацията за цената на отваряне, затваряне, дъно и връх е абсолютно една и съща, просто представена по различен начин.

Голяма бяла свещ ни показва силен натиск на купувачите – колкото по-голям е самата свещ толкова по-високо ще е цената на затваряне, спрямо цената на отваряне. Тази разлика ни дава ясен сигнал – колкото по-голяма е тя, толкова е по-голямо надмощието на биковете над мечките.

Голяма черна свещ е индикация за контрол на продавачите – тука логиката е обратна на бялата свещ. Колкото по-голяма е разликата, толкова по силни са мечките над биковете – респективно купувачите биват смазани.

Със следващата графика, вие можете да видите по отчетливо различните елементи на една свещ:

кендълстик

High Price – това е максималното ниво, което цената е успяла да направи за даденият период

Low Price – това е най-ниското ниво, което цената е успяла да направи за даденият период

Open Price – това е нивото на което цената отваря – за бичи кендъл, цената на отваряне е долната хоризонтална линия, а за мечи кендъл цената на отваряне е горната хоризонтална линия.

Close Price – това е нивото на което цената затваря – за бичи кендъл, цената на отваряне е горната хоризонтална линия, а за мечи кендъл цената на отваряне е долната хоризонтална линия.

Body – разстоянието между цената на отваряне и цената на затваряне се нарича тяло. Когато цената на затваряне е над цената на отваряне, тогава имаме бичи кендъл и тялото е бичо – обратното е за мечо тяло. Колкото по-голямо е тялото, толкова по голям е бил натиска на купувачите или продавачите за даденият времеви период.

Големина на кендъл – разстоянието между дъното и върха на кендъла показва неговата големите. Големината на един кендъл показва и волатилността за даденият времеви период – колкото по-голяма е големината, толкова по-волатилен е бил периода. Такива периоди виждаме по време на икономически новини и събития.

Фитили – разстоянието между върха и горната част на тялото се нарича горен фитил, а разстоянието между дъното и долната част на тялото се нарича долен фитил. Фитилите ни дават информация – това са следите на битката на биковете и мечките. Колкото по-голям е един фитил толкова по-голяма е била борбата между двете групи.

Японските свещи могат да бъдат използвани на всяка времева графика – анатомията на свещта е константна както на дневна графика така и на едно часова графика.

March 19, 2017

0 responses on "Кендълстик графика"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg