260 пипса ПЕЧАЛБА … от една ЛУДА сделка!

Форексът “е” хазарт! От Форекс Трейдинг “само” се губи … Така ли?

Това е една много малка част от ИЗВИНЕНИЯ, на всичко онези загубили трейдъри, които не са поели отговорност от грешките си. Както и от всички трейдъри, които не разполагат с ОБЕКТИВЕН Трейдинг Процес. Липсата на такъв процес води до емоционален трейдинг, а когато емоциите са в контрол, то наистина горните извинения придобиват смисъл!

В този видео клип показвам на ЖИВО и в РЕАЛНО ВРЕМЕ, как преминавам през всички фази на една сделка. Исках да запиша в реално време, каква е РАЗЛИКАТА между обективен трейдинг процес и трейдинг, който е подвластен над емоциите. Със запис в реално време, няма как да бягам по “тъча”, като всичко видяно от теб ще е следствие на моя обективен трейдинг план и трейдинг процес.

Като благодарение на него постигнах 260 пипса печалба между 1-ва и 2-ра позиция!

Изгледай до край видео клипа, ДА, знам, че е дълъг, но след като го изгледаш отговори на следния въпрос:

Кое е хазарт – ако търгуваме следствие на нашите емоции или следствие на нашия обективен трейдинг процес, при неотлъчното следване на трейдинг план, който е статистически печеливш?

August 16, 2017

0 responses on "260 пипса ПЕЧАЛБА ... от една ЛУДА сделка!"

Leave a Message

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg