Трейдинг Възможност #4 – AUDUSD, 15M

AUDUSD на 15М графика се намира в странично движение, т.е. консолидация, а тя ражда Напредналите Ценови Модели. В това видео ще ти покажа точно такъв модел, като потенциален вход за трейдинг възможност – като бонус получаваме и стоп над структурна зона 🙂

August 16, 2017

0 responses on "Трейдинг Възможност #4 - AUDUSD, 15M"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg