Трейдинг Възможност еп. 1 – AUDUSD

Това е първият епизод на моята нова поредица – “Трейдинг Възможност”, в която ще премина с вас през процеса, който преминавам за да вляза в трейдинг възможност. Ще разглеждам както текущи, така и потенциал трейдинг възможности, и това ще са възможности спрямо моят трейдинг план.

Александър Дяков

Александър Дяков

Здравейте, казвам се Александър Дяков – професионален валутен трейдър с 11 годишен опит.
Собственик съм на www.protrading.bg, който e структуриран спрямо моят трейдинг стил – използвам силата на структурният трейдинг и напредналите ценови модели.
Александър Дяков
April 11, 2017

0 responses on "Трейдинг Възможност еп. 1 - AUDUSD"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg

Научи се на езика на пазара!

Изтегли моята безплатна електрнна книга и промени своят трейдинг.