Печеливш Трейдинг План в Действие!

В това видео исках да ти покажа, че разликата между постоянно печелившият трейдър и губещ такъв е именно в наличието на трейдинг план, който дисциплинирано се следва.

April 11, 2017

0 responses on "Печеливш Трейдинг План в Действие!"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg