Готов ли си за 2 НЦМ … или “Поглед към Следващата Седмица” #7?

Епизод №7 от моята поредица “Поглед към Следващата Седмица” е тук.

В днешния видео клип, ще ти покажа 2 Тренд Трейдинг Възможности, като причината за вход ще бъде пречупена през призмата на Напредналите Ценови Модели

August 16, 2017

0 responses on "Готов ли си за 2 НЦМ ... или "Поглед към Следващата Седмица" #7?"

Leave a Message

Предупреждение за риск: Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Моля, уверете се, че сте напълно запознати с евентуалните рискове. Информацията предоставена в сайтът www.protrading.bg, не трябва да се счита като мнение за покупка или продажба на финансови инструменти.
top
© 2017 www.ProTrading.bg